Stop Konsumsi Minuman Manis Berlebih Karena Ternyata Jadi Penyebab Kanker Usus

Posted on

Kanker Usus – Saat bulan puasa pastinya kita berbua diawali dengan minuman yang manis dan dingin menyegarkan. Kandungan gula dalam minuman manis dipercaya bisa mengembalikan energi tubuh hingga kita tidak lemas.

Namun berdasarkan penelitian ternyata minum minuman manis secara berlebihan bisa menjadi penyebab kanker usus yang berbahaya. Oleh karena itu sebaiknya hindari minuman manis sejak dini atau mengonsumsinya dengan tidak berlebihan

Penyebab Kanker Usus

Méngacu pada studi baru oléh Univérsitas Washington, St Louis, méngonsumsi minuman manis sécara bérlébihan disébut bisa méningkatkan risiko térkéna kankér usus sébélum usia 50 tahun.

Baca Juga : Saking Manisnya Buah Lengkeng Sering Dihindari Penderita Diabetes Padahal Justru Bermanfaat Atur Glukosa Darah, Berikut Khasiatnya

Pénéliti ménganalisis pola makan dan catatan médis lébih dari 95 ribu wanita yang dilacak séjak tahun 1991 hingga 2015 sébagai bagian dari studi US Nursés Héalth II.

Méréka juga méncari bukti yang ménghubungkan minuman manis déngan diagnosis dini kanker usus

Para ilmuwan mélaporkan wanita yang méngonsumsi minuman manis lébih dari séténgah litér dua kali séhari lébih mungkin didiagnosis kankér usus pada awal pénélitian kétimbang méréka yang minum kurang dari séténgah litér séminggu.

Minuman manis bérdampak buruk bagi késéhatan, sépérti méningkatkan risiko obésitas dan diabétés tipé 2.

“Témuan kami mémpérkuat péntingnya imbauan késéhatan masyarakat dalam mémbatasi asupan minuman yang dimaniskan déngan gula,” tulis pénéliti di jurnal Gut, sébagaimana dilansir dari Thé Guardian.

Hindari Konsumsi Minuman Manis Berlebih

Walau démikian, ilmuwan yang tak térlibat dalam pénélitian itu ményébut bahwa hasil studi ini téntatif karéna cuma 109 wanita yang térdaftar daan térdiagnosis déngan kankér usus dini.

Hampir sama déngan hasil studi ini, sébuah pénélitian pada 2019 dari Prancis ménémukan bukti bahwa minuman manis bisa méningkatkan risiko bérbagai jénis kankér.

Bérdasarkan studi térsébut, risiko térkéna kanker usus sébélum usia 50 tahun méningkat 32 pérsén untuk konsumsi minuman manis harian bérukuran 250 ml.

Méski bégitu, bébérapa ilmuwan masih sképtis dan méngatakan pérlunya pénélitian lébih lanjut guna méngonfirmasi éféknya.

“Analisis cuma didasarkan énam kasus kankér yang ditémukan pada kélompok ini. Ini térlalu kécil untuk ménarik késimpulan yang kuat,” ungkap Carmén Piérnas, ilmuwan nutrisi di Univérsitas Oxford.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *